Preduzeće Marvox nudi uslugu baždarenja svih vrsta tahografa, čitanje kartice vozača i tahografa.

Usluge koje vršimo:

  • Aktivacija tahografa
  • Baždarenje analognog i digitalnog tahografa
  • Očitavanje kartice vozača
  • Očitavanje tahografa